• Контакт

    ▪ кабинет број 432
    radeg@ucg.ac.me
    Резултати из Осцилација

Задаци са колоквијума и испита из Осцилација у машинству

Први кол. Други кол. Завршни испит (редовни)
Први кол. Други кол.

▪ Поставке задатака од претходних година могу се пронаћи овдје.

Збирке задатака из Осцилација у машинству

▪ Колар М. (1976). Збирка решених задатака из теорије осцилација, Научна књига, Београд