• Контакт

  ▪ кабинет број 432
  radeg@ucg.ac.me
  Консултације из Статике

  ▪ понедјељком од 13 до 14
  ▪ четвртком од 14 до 15
  Резултати из Статике

Урађени задаци са колоквијума и испита (2021/22)

Други кол. (редовни) Завршни испит (редовни)

Урађени задаци са колоквијума и испита (2020/21)

Први кол. (редовни) Други кол. (редовни) ▪ Завршни испит (редовни) (Гр. I | Гр. II)

Урађени задаци са колоквијума и испита (2019/20)

Први кол. (поправни) ▪ Други кол. (Гр. I | Гр. II) ▪ Завршни испит (Гр. I | Гр. II)
Други кол. (поправни) ▪ Завршни испит - поправни (Гр. I | Гр. II)

Урађени задаци са колоквијума и испита (2018/19)

Први кол. Други кол. Завршни испит

Збирке задатака из Статике

▪ Јовановић О., Мијушковић О., Ђукић М. (2018). Механика и отпорност материјала, Збирка ријешених испитних задатака, Универзитет Црне Горе, Архитектонски факултет Подгорица
▪ Кажић М. (2011). Статика, Универзитет Црне Горе, Машински факултет Подгорица
▪ Благојевић Д., Вујошевић Л. (1991). Збирка решених задатака из статике, Научна књига, Београд
▪ Вујошевић Л. (1979). Механика I - статика, Универзитет "Вељко Влаховић" у Титограду
▪ Глишић М., Тришовић Н., Јеремић О., Милићев С., Зековић Д. (2014). Збирка задатака из статике са изводима из теорије, Машински факултет Универзитета у Београду
Колар М. (1991). Збирка решених задатака из статике, Научна књига, Београд
Заимовић-Узуновић Н., Вукојевић Д., Хоџић Н., Жига А. (2007). Статика, Универзитет у Зеници, Машински факултет
▪ Мешчерски И.В. (1972). Збирка задатака из теоријске механике, Грађевинска књига, Београд

Често постављана питања

▪ Да ли се бодује боље урађени колоквијум/испит или поправни колоквијум/испит?
Бодује се боље урађени колоквијум/испит, осим уколико поправни није драстично лошије урађен од редовног.

▪ Да ли графички задаци могу да се предају и бране у септембарском року?
Графички задаци су предиспитна активност. Дакле, морају да се предају и одбране прије испитног рока, те нема накнадне корекције бодова на графичке задатке.

▪ Да ли наново морају да се раде и бране графички задаци који су урађени и одбрањени претходне године?
Не, уколико су сви задаци били прихваћени. У супротном треба да преузмете нову поставку задатака.

▪ Да ли су урађени и одбрањени сви графички задаци услов за полагање испита?
Да.