• Контакт

    ▪ кабинет број 432
    radeg@ucg.ac.me
    Консултације из Механике (ЕТФ)

    Резултати из Механике (ЕТФ)

Урађени задаци са колоквијума из Механике (2021/22)

▪ Први кол. (редовни) Група I - Група II Први кол. (поправни)
▪ Други кол. (редовни) Група I - Група II Други кол. (поправни)

Урађени задаци са колоквијума из Механике (2020/21)

▪ Први кол. (редовни) Група I - Група II Први кол. (поправни)
▪ Други кол. (редовни) Група I - Група II Други кол. (поправни)

Урађени задаци са колоквијума из Механике (2019/20)

▪ Први кол. (редовни) Група I - Група II ▪ Први кол. (поправни) Група I - Група II
▪ Други кол. (редовни) Група I - Група II ▪ Други кол. (поправни) Група I - Група II

Урађени задаци са колоквијума из Механике (2018/19)

▪ Први кол. (редовни) Група I - Група II - Додатак

Примјери испитних задатака

Први колоквијум (в1) Први колоквијум (в2) Први колоквијум (в3)
Други колоквијум (в1) Други колоквијум (в2) Други колоквијум (в3)

Препоручене збирке задатака

Кузмановић Д., Кастратовић Г., Видановић Н. (2012). Збирка задатака из МЕХАНИКЕ I, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет
▪ Мешчерски И.В. (1972). Збирка задатака из теоријске механике, Грађевинска књига, Београд
▪ Кажић М. (2011). Кинематика, Универзитет Црне Горе, Машински факултет Подгорица
▪ Вуковић Ј., Симоновић М., Обрадовић А., Марковић С. (2014). Збирка задатака из динамике, Машински факултет Универзитета у Београду

Често постављана питања

▪ Да ли се бодује боље урађени колоквијум или поправни колоквијум?
Бодује се боље урађени колоквијум, осим уколико поправни није драстично лошије урађен од редовног.

▪ Да ли графички задаци могу да се предају и бране у септембарском року?
Урађени и одбрањени графички задаци су предиспитна обавеза. Дакле, морају да се предају и одбране прије испитног рока, те нема могућности њихове накнадне предаје.

▪ Да ли наново морају да се раде и бране графички задаци који су урађени и одбрањени претходне године?
Не, уколико су сви задаци били прихваћени. У супротном треба да преузмете нову поставку задатака.

▪ Да ли су урађени и одбрањени сви графички задаци услов за полагање испита?
Да.

▪ Шта можемо да очекујемо на колоквијуму?
На колоквијуму можете да очекујете задатке сличне задацима који су рађени на вјежбама и који су долазили на колоквијумима претходних година.

▪ Да ли се организују предрокови/посебни рокови за студенте који путују за Америку?
Не.

▪ Да ли се у септембарском року могу полагати оба колоквијума у оба термина?
Да.