• Контакт

  ▪ кабинет број 432
  radeg@ucg.ac.me
  Консултације из Динамике

  ▪ понедјељком од 13 до 14
  ▪ четвртком од 14 до 15
  Резултати из Динамике

  Писана предавања

Списак теоријских питања

први колоквијум други колоквијум

Урађени задаци (студијска 2021/22)

Први кол. (редовни) Други кол. (редовни)

Урађени задаци (студијска 2020/21)

Први кол. (редовни) Други кол. (редовни)
Први кол. (1. поправни) Други кол. (1. поправни)
Први кол. (2. поправни) Други кол. (2. поправни)
Први кол. (3. поправни) Други кол. (3. поправни)

Урађени задаци (студијска 2019/20)

Први кол. (редовни) Други кол. (редовни) Завршни испит (редовни)
Први кол. (поправни) Други кол. (поправни) Завршни испит (поправни)
Први кол. (септембар 2020) Други кол. (септембар 2020)

Урађени задаци (студијска 2018/19)

Први кол. (редовни) Други кол. (редовни) Завршни испит (редовни)
Први кол. (поправни) Други кол. (поправни) Завршни испит (поправни)

Урађени задаци (студијска 2017/18)

Први кол. (редовни) Други кол. (редовни) Завршни испит (редовни)
Први кол. (поправни) Други кол. (поправни) Завршни испит (поправни)
Први кол. (август 2018) Други кол. (август 2018) Завршни испит (септембар 2018)

Збирке задатака из Динамике

Кузмановић Д., Кастратовић Г., Видановић Н. (2012). Збирка задатака из МЕХАНИКЕ I, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет (од странице 103)
▪ Русов Л. (1979). Механика - Динамика, Научна књига, Београд
▪ Мешчерски И.В. (1972). Збирка задатака из теоријске механике, Грађевинска књига, Београд
▪ Вуковић Ј., Симоновић М., Обрадовић А., Марковић С. (2014). Збирка задатака из динамике, Машински факултет Универзитета у Београду

Често постављана питања

▪ Да ли се бодује боље урађени колоквијум/испит или поправни колоквијум/испит?
Бодује се боље урађени колоквијум/испит, осим уколико поправни није драстично лошије урађен од редовног.
▪ Да ли домаћи задаци могу да се предају и бране у септембарском року?
Домаћи задаци су предиспитна активност. Дакле, морају да се предају и одбране прије испитног рока, те нема накнадне корекције бодова на домаће задатке.
▪ Да ли наново морају да се раде и бране домаћи задаци који су урађени и одбрањени претходне године?
Да.
▪ Да ли су урађени и одбрањени сви домаћи задаци услов за полагање испита?
Не.
▪ Да ли домаћи задаци могу да се бране на неки други начин, а не помоћу платформе?
Да, али само ако постоји оправдан разлог.
▪ Да ли домаћи задаци морају да се бране уживо?
Да.
▪ Шта можемо да очекујемо на колоквијуму?
На колоквијуму можете да очекујете задатке сличне задацима који су рађени на вјежбама.
▪ Која питања са списка потенцијалних питања долазе на колоквијуму?
Било које од питања са списка може да се нађе на колоквијуму.
▪ Да ли могу да поправљам само задатке, а да ми се рачунаји бодови на теорију са редовног колоквијума/испита?
Не.